K personalizaci obsahu a fungování uživatelského prostředí našich stránek používáme soubory cookies.
Pro více informací a možností navštivte naše Zásady cookies.

Sdružení

  Nakladatelství UMÚN s.r.o. působí v České republice od roku 1993 jako součást Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama. Hlavním posláním nakladatelství je umožnit lidem s vážným tělesným postižením, aby se stali rovnoprávnými členy společnosti a aby mohli žít a pracovat dle svých možností jako ostatní.

 

 

Arnulf Erich Stegmann
Arnulf Erich Stegmann

 

 

  Zakladatelem a prvním prezidentem sdružení byl Arnulf Erich Stegmann (1912–1984). Ve dvou letech onemocněl dětskou mozkovou obrnou a ochrnul na horní končetiny. Velmi brzy jeho učitelé objevili a rozvíjeli jeho malířský talent. Nehybné ruce mu nahradila ústa, jimiž držel veškeré štětce a nástroje. Studoval na grafické škole i v soukromých ateliérech. Velmi dobře pracoval s olejem, akvarelem, dřevem a kamenem. Hodně cestoval a pobýval na studijních cestách, zejména v Itálii. Již v roce 1932 založil vlastní nakladatelství a vydával umělecké pohlednice a grafiky. Později využil svého organizačního talentu a kontaktoval další lidi s tělesným postižením, kteří malovali ústy a nohama. Výsledkem jeho činnosti bylo založení výše jmenovaného sdružení v roce 1956. Jeho nástupci na postu prezidenta společnosti byli Marlyse Tovae, Eros Bonamini a současně Serge Maudet.

 

Marlyse Tovae Eros Bonamini Serge Maudet
Marlyse Tovae Eros Bonamini Serge Maudet

 

 

  Postupně od založení sdružení vznikala v různých zemích světa jednotlivá dceřiná nakladatelství, která dnes působí ve více než 45 zemích světa a sdružují na 800 malířů. Dílčí nakladatelství vydávají tvorbu malířů v podobě reprodukcí v kalendářích, na přáních, jmenovkách k dárkům, dopisních papírech, v knížkách, omalovánkách a ve formě drobných dárků. Z těchto předmětů se sestavují kolekce, které se rozesílají poštou jako velikonoční a vánoční nabídky.

  Sdružení vychází ze základní myšlenky svého zakladatele: neustavovat pro postižené tradiční dobročinnou organizaci, ale poskytnout jim podmínky pro to, aby se stali právoplatnými členy společnosti. Ani těžce postižení lidé nechtějí být odkázáni na dary, ale pokud mohou, chtějí žít a pracovat dle svých možností jako každý jiný. Svou práci nabízejí prostřednictvím nakladatelství v jednotlivých zemích světa. Tisk a prodej nemusí sami financovat – jsou ušetřeni případných ztrát a rizik z komerční činnosti.

 

  Více o principech sdružení, malířích, výstavách a nabídkách nakladatelství v jiných zemích najdete na domovských stránkách Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama www.vdmfk.com. Stránky nakladatelství v jiných zemích si můžete přímo otevřít z tohoto webu: Pohled do světa