K personalizaci obsahu a fungování uživatelského prostředí našich stránek používáme soubory cookies.
Pro více informací a možností navštivte naše Zásady cookies.

VýstavyZdravice Erose Bonaminiho k výstavě konané v Praze Karolinu v říjnu 2003:

"Ve svém úvodu k výstavě bych Vám rád sdělil pár myšlenek, abych Vám přiblížil tyto zvláštní práce, nesoucí ducha nezbytně odlišného od běžných děl. Na výstavách výtvarného umění bývají k vidění obrazy vzniklé s pomocí fantazie, citlivosti, energie….apod. Zde malíři malující ústy a nohama vystavují obrazy vytvořené neobvyklým způsobem; tito lidé nemohou, dílem svého životního osudu, používat ruce. Tito umělci žijí v různých světadílech, jejich kultury a sociální prostředí se liší. Jejich specifické tělesné předpoklady předurčují jejich odlišné chování v každodenním životě; vytvářejí pak následně jedinečná díla, nahlížená s odlišnou pozorností a logikou. 


Tisícileté dějiny umění zakotvily určitá pravidla, způsoby tvorby obrazů, já Vám nyní navrhuji, abyste na to vše zapomněli a dívali se na tato díla očima nezkušeného dítěte a otevřeli se pocitům, stimulům a impulsům, dávajíce průchod emocím. Ačkoli tato malířská díla dosahují - ne vždy - dokonalé technické úrovně, rovněž nám předávají úryvky poezie zaplavené pravými city. Poznal jsem takové lidi, kteří přetvořili malbu nejen na živoucí prostředek komunikace, ale též jako důležité gesto lásky, píseň pro život. 


Při zahájení této výstavy budete mít příležitost vidět některé umělce, jak malují, a uvidíte tak, s jakou obratností a přirozeností lze používat ústa či nohy způsobem jiným, než je běžné. Uvědomíte si, že tito lidé nejen že zvítězili nad nepřízní osudu, ale vynalezli též sobě virtuální ruce, dokazujíce znovu, že s vůlí a nadáním má člověk nepopsatelné možnosti. 


Líbí se mi myšlenka, že kdybychom se my všichni snažili zlepšovat kvalitu života všech lidí, nakonec bychom viděli usmívat se i vrabčáky."

 

Eros Bonamini, prezident VDMFK, Praha 2003

 

 

Festival porozumění 2009