K personalizaci obsahu a fungování uživatelského prostředí našich stránek používáme soubory cookies.
Pro více informací a možností navštivte naše Zásady cookies.

Zásady cookies

  1. Na internetových stránkách http://www.umun.cz/ a ostatních podstránkách (dále jen "Stránky") využívaných společností Nakladatelství ÚMÚN s.r.o., IČO: 631 46 711, se sídlem: Liberec 30, Nad Školou 1289, PSČ 463 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9253 (dále jen „Společnost“) používáme online identifikační technologie (dále jen „cookies“). Jedná se o soubory, které Stránky ukládají pomocí Vašeho webového prohlížeče. Tyto soubory evidují informace o návštěvě Stránek a neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
  1. Cookies používáme následujících druhů:
    1. pro řádný chod Stránek a jejich technické zabezpečení
  1. Cookies používané za účelem řádného chodu Stránek a jejich technického zabezpečení používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče.
  1. Máte li o to zájem, můžete vymazat cookies stránek ze svého systému poté, co si přestanete prohlížet Stránky.
  1. Osobní údaje získané tímto způsobem jsou zpracovávány z důvodu našeho oprávněného zájmu, a to za dodržení přísných interních pravidel tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům či únikům a vždy pouze v nezbytně nutné míře a po nejnutnější dobu.